W 2011-2013 roku dotacje są znacznie mniejsze niż w poprzednich latach. Dodatkowo, przy zachowaniu obecnego tempa wydatkowania środków do końca roku zostanie zakontraktowana większość dostępnych dotacji unijnych. Dla przedsiębiorców i samorządowców, którzy na swoje inwestycje chcą pozyskać fundusze europejskie, rozpoczyna się więc nowy okres – komercjalizacji pozyskiwania kapitału.

 

Wyścig po unijne dotacje może być dla wielu zainteresowanych pomyślny, trzeba jednak wiedzieć gdzie aplikować i kiedy. Dzięki środkom Krajowej Rezerwy Wykonania (KRW) pojawią się dodatkowe fundusze do wykorzystania. W ramach KRW dostępnych jest w przybliżeniu 1,3 mld euro. KRW są przeznaczone na wzmocnienie tych programów i priorytetów, w których dostępne alokacje były wydawane najszybciej i najefektywniej. Wszystkie województwa przekroczyły 20% certyfikacji wydatków UE, uprawniający do ubiegania się o środki z KRW. Oznacza to, iż dodatkowa pula pieniędzy trafi do przedsiębiorców i samorządów ze wszystkich województw. Najwięcej – około 54 mln euro trafi do województwa opolskiego. Dalej w kolejce są województwa: lubuskie (ok. 51 mln euro), wielkopolskie (48 mln euro), pomorskie (45 mln euro), podkarpackie (42 mln euro). Najmniej dodatkowych funduszy dostały województwa śląskie (ok. 9 mln euro) i zachodniopomorskie (12 mln euro).

 

Środki z KRW będą dostępne przede wszystkim w ramach priorytetów i działań realizujących cele Strategii Lizbońskiej, np.: budowa społeczeństwa informatycznego i elektronicznej administracji, infrastruktura szkolnictwa wyższego, inwestycje w sektor B+R czy inwestycje w nowoczesną gospodarkę. 

 

Całość nie zmienia jednak faktu, iż źródła zewnętrznego finansowania w postaci bezzwrotnych dotacji unijnych kończą się, więc właściciele firm i samorządy wkrótce będą musieli zmierzyć się z „twardymi” rynkowymi realiami. W następnym okresie programowania popularne dziś bezzwrotne dotacje zostaną zastąpione przez system pożyczek i preferencyjnych kredytów (np. jeremie24.pl)

 

Inne artykuły:

http://finare.pl/artykul,48,pozyczki-unijne.html

 

http://finare.pl/artykul,50,jak-uzyskac-pozyczke-jeremie.html